Tên đầy đủ
Trường Học Mở
Giới tính
Nữ
Ngày sinh
07/10/1975
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
1 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên

Danh sách video