Tên đầy đủ
Draw Your Brain
Giới tính
Nam
Ngày sinh
26/11/1979
Bằng cấp