Tên đầy đủ
Thư viện IT.ORG
Giới tính
Nữ
Ngày sinh
11/04/1992
Bằng cấp