Tên đầy đủ
Yo Busu
Giới tính
Nữ
Ngày sinh
29/07/1990
Bằng cấp