Tên đầy đủ
Tiêu hoàng tuấn
Giới tính
Nam
Ngày sinh
10/06/1979
Bằng cấp
Thạc sỉ kinh tế Hướng dẩn viên du lịch
Thông tin thêm
Số video
7 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên

Danh sách video