Tên đầy đủ
Linh Trần Phương
Giới tính
Nữ
Ngày sinh
03/06/1997
Bằng cấp
Giới thiệu bản thân

Sinh viên trường Đại học KHXH & NV

Thông tin thêm
Số video
3 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên

Danh sách video