Tên đầy đủ
English4u647
Giới tính
Nam
Ngày sinh
24/06/1983
Bằng cấp
Giới thiệu bản thân

- Education and love. 

- Sharing experience and knowledge.

- Contributing to development of the society.

Thông tin thêm
Số video
8 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên

Danh sách video