Tên đầy đủ
Draw Your Brain
Giới tính
Nam
Bằng cấp
Giới thiệu bản thân

DRAW YOUR BRAIN được thành lập với mục đích chia sẻ đến mọi người kiến thức xung quanh những chủ đề liên quan đến học tập, khoa học và lối sống. Các bạn sẽ tìm được ở đây những tips, phương pháp, kiến thức mà các bạn cần để nâng cao tốc độ tiếp thu kiến thức, giảm thời gian học, cũng như tự tạo được động lực cho bản thân trong quá trình học tập. Ngoài ra, Draw Your Brain cũng sẽ lồng ghép những video clip để giải quyết hay lý giải những hiện tượng trong cuộc sống với một cái nhìn khoa học và trực quan. Điều quan trọng nhất mà bạn có được sau khi xem những video ở Draw Your Brain, không phải là kiến thức, mà là những phương pháp để các bạn có thể tiếp cận và biến những kiến thức đó thành của mình. Tất cả các thông tin trong video đều được trích trong những cuốn sách hay các công trình nghiên cứu khoa học có uy tín, để có thể đảm bảo độ chính xác cũng như khả năng áp dụng rộng rãi của thông tin. Hãy chia sẻ kiến thức vì một xã hội tốt đẹp hơn.