Tên đầy đủ
Trần Trung Kiên
Giới tính
Nam
Bằng cấp
Cử nhân Luật Thạc sỹ luật