Tên đầy đủ
Tasty Việt Nam
Giới tính
Nam
Bằng cấp
Giới thiệu bản thân

Tasty Viêt Nam kênh videos của buzzfeed.com tại Viêt Nam!
page chính thức Facebook:https://www.facebook.com/BuzzFeedtastyvn