Tên đầy đủ
Việt Designer - VietDesigner.Net
Giới tính
Nam
Ngày sinh
11/04/2017
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
17 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên

Danh sách video