Tên đầy đủ
Chloe Nguyen
Giới tính
Nữ
Bằng cấp
Kinh tế tài chính RMIT
Giới thiệu bản thân

#Chloe Nguyen #Beauty Blogger #MyAloha

Thông tin thêm
Số video
12 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên

Danh sách video