Tên đầy đủ
Huỳnh Quang Thịnh
Giới tính
Nam
Ngày sinh
18/06/1990
Bằng cấp