KÍ ÂM - VỌNG CỔ CÂU 5 DÂY KÉP

KÍ ÂM - VỌNG CỔ CÂU 5 DÂY KÉP

542 07/03/2018

Câu 5: (16 nhịp - xuống vọng cổ)
35 ... (35) 40 30 35,//  38 10 15 12 15 12 10 22 25
23~ 30, // 30 33 35 30 35 38 15 28 27 25 // 38 35 30  35 38 25 47 45 43 35 //Hò.


(35) 35 38 35 38 25 28 25 28 15 17 18, // 17 15 28 25 28 15 18 17 15 28 27 25, // 30 10 15 12 15 12 10 22 25 23~ 35  // 40 35 10 15 22 23~, 10 15 26 25 // Xê.


26 25 30 25  // 15 10 13 15 17 15 , 2-10 28v2-10 18 3-10 // 38 28 18 15 26 25 23~ 35 40 35 // 10 15 22 23~ 10 15 26 25 // Xê thay cho xang.


25 30 25,  15 17 18 17 15 18 15 // 28 25 28 15 18 15   38 18 15 28 27 25, //10 25 13 15 23~ 15 12 10 // 15 35 20 21 10 23~ 22 30 //(xề).

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Võ Giang Tuyền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.