Tên đầy đủ
Chiến
Giới tính
Nam
Ngày sinh
08/10/1996
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
Chưa có video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên