Tên đầy đủ
Khoai Lang Nướng
Giới tính
Nam
Ngày sinh
10/01/1984
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
Chưa có video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên