Tên đầy đủ
Huỳnh Quang Thịnh
Giới tính
Nam
Ngày sinh
01/01/1985
Bằng cấp
Hatha Yoga Gym PT