KHÓA HỌC

  • KỸ NĂNG VIẾT CV
    99.000 VNĐ - 18 bài | 40 phút
    10 Clips

    Bỏ thói quen mua CV mẫu đi. Nếu muốn tự tin gạt tung hết CV các ứng viên khác ra khỏi bàn của nhà tuyển dụng, bạn phải tự làm lấy một bộ CV cho riêng mình.