Tên đầy đủ
KHÁNH
Giới tính
Nam
Ngày sinh
01/01/1970
Bằng cấp