Secret_ISTQB foundation level_ Examination 12

12 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề tạo bởi QRS và chỉ dùng cho học viên của trung tâm 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan