Secret_ISTQB foundation level_ Examination 12

18 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề tạo bởi QRS và chỉ dùng cho học viên của trung tâm 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

HaiYen12H

HaiYen12H

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:37

Thu Đàm

Thu Đàm

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

yến nguyễn

yến nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:10

 • 04

  Vũ Kim Dung

  Số điểm: 94.44%

  Thời gian làm: 00:02:18

 • 05

  Linh Tran

  Số điểm: 94.44%

  Thời gian làm: 00:03:33

 • 06

  HaiYen12H

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:00:55

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan