Secret_ISTQB foundation level 2020_Examination 8

38 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề thi đc thiết kế bởi QRS, liên hệ học skype: ta.thinh0204 hoặc sdt: 0986775464

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tạ Thị Thinh

Tạ Thị Thinh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Tạ Thị Thinh

Tạ Thị Thinh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Tạ Thị Thinh

Tạ Thị Thinh

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Tạ Thị Thinh

  Số điểm: 100%

 • 05

  Hien Le

  Số điểm: 100%

 • 06

  Hien Le

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan