Secret_ISTQB foundation level 2020_ Examination 5

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề được tạo bởi QRS và chỉ dùng cho học viên của QRS

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngoc Trieu

Ngoc Trieu

HẠNG

2

Số điểm 100%

Ngoc Trieu

Ngoc Trieu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Ngoc Trieu

Ngoc Trieu

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Ngoc Trieu

  Số điểm: 100%

 • 05

  Ngoc Trieu

  Số điểm: 100%

 • 06

  Ngoc Trieu

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan