Secret_ISTQB Foundation level 2020_ Examination 11

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề thi đc soạn bởi QRS- trung tâm đào tạo các khóa học cho testing cơ bản và nâng cao.

Liên hệ học skype: ta.thinh0204, email: thinhtt0204@gmail.com

Refer: https://www.proprofs.com/quiz-school/quizshow.php?title=istqball-chapters-exam3&q=7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngân Phạm

Ngân Phạm

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyen Dai Minh

Nguyen Dai Minh

HẠNG

1

Số điểm 100%

TÚ TÚ LÝ

TÚ TÚ LÝ

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nhung Hoang

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nắngg Hạ

  Số điểm: 100%

 • 06

  Ngân Phạm

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan