Secret_ISTQB Foundation level 2018_ Examination 10

36 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề thi được tạo bởi trung tâm QRS, liên hệ học và luyện thi chứng chỉ ISTQB Ms Thinh: skype: ta.thinh0204, email: thinhtt0204@gmail.com

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhung Hoang

Nhung Hoang

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Phùng Chung

Phùng Chung

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Nhung Hoang

Nhung Hoang

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Nguyen Dai Minh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Tran Duc Vinh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Tạ Thị Thinh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan