Secret_ISTQB advanced level_Test Analysis_TA1_exam 2019

60 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Bộ đề do tt QRS xây dựng, liên hệ học qua skype: ta.thinh0204

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hue Phan Minh

Hue Phan Minh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:39

Thơm Nguyễn

Thơm Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:37

Pham Huong

Pham Huong

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:41

 • 04

  Dung Phuong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:04:45

 • 05

  Kiều Anh Trần

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:06:17

 • 06

  Kieu anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:06:35

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan