Secret_ISTQB advanced level_Test Analysis_TA1_exam 2019

60 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Bộ đề do tt QRS xây dựng, liên hệ học qua skype: ta.thinh0204

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hương Thu Lê

Hương Thu Lê

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:07:11

Pham Huong

Pham Huong

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:41

Giang Nguyen

Giang Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:07:41

 • 04

  Pham Huong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:08:35

 • 05

  Pham Huong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:12:20

 • 06

  Hà Phạm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:27:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan