Secret_ISTQB advanced level- Examination 4

34 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề thi tạo bởi QRS và chỉ dùng cho học viên của trung tâm

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thaina

Thaina

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Thaina

Thaina

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Thaina

Thaina

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Thaina

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  mai nhi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  mai nhi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan