Secret_ ISTQB advanced level_Chapter 3

23 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề thi chỉ dung cho học viên của QRS

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Cường Đỗ

Cường Đỗ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 0

pham minh thoa

pham minh thoa

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 0

Cường Đỗ

Cường Đỗ

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 0

 • 04

  Thaina

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 0 phút

 • 05

  Nhimt

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 0 phút

 • 06

  Nhimt

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 0 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan