ISTQB FOUNDATION SAMPLE QUESTION SET2

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: 60 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Dinh Huong Dinh Huong 00:04 14/07/2018 100.00%
  2 Yến Phan Yến Phan 11:51 09/05/2018 100.00%
  3 Dinh Huong Dinh Huong 13:02 15/07/2018 97.50%
  4 Oanh Đoàn Oanh Đoàn 18:07 11/05/2018 97.50%
  5 Gg Gg 22:26 11/05/2018 97.50%
  6 Yến Phan Yến Phan 15:43 03/05/2018 95.00%
  7 Anh Nguyen Thi Lan Anh Nguyen Thi Lan 20:29 11/05/2018 95.00%
  8 Linh Nhâm Linh Nhâm 21:44 11/05/2018 95.00%
  9 Phạm Hương Phạm Hương 23:35 24/06/2018 95.00%
  10 Dinh Huong Dinh Huong 12:52 15/07/2018 92.50%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.