ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 4

ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 4

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Ndklinh Ndklinh 14:32 02/05/2018 100.00%
  2 Thom Nguyen Thom Nguyen 13:53 03/02/2018 100.00%
  3 Patrick Vo Patrick Vo 10:27 29/05/2018 100.00%
  4 Duyên Duyên 15:20 17/07/2018 100.00%
  5 Duyên Duyên 16:35 06/07/2018 100.00%
  6 Vũ Thị Ngân Vũ Thị Ngân 15:15 11/07/2018 100.00%
  7 Đặng Lệ Thủy Đặng Lệ Thủy 14:31 22/06/2018 100.00%
  8 Phạm Hương Phạm Hương 15:31 13/07/2018 100.00%
  9 Vũ Thị Ngân Vũ Thị Ngân 20:17 15/07/2018 100.00%
  10 Thom Nguyen Thom Nguyen 22:42 27/01/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.