1. ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 3


  ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 3

  Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

  Thời gian làm bài: 40 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nấu Nấu 21:57 04/01/2018 100.00%
  2 Nguyễn Phượng Nguyễn Phượng 01:03 26/01/2018 100.00%
  3 Thom Nguyen Thom Nguyen 22:36 18/01/2018 100.00%
  4 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 08:49 16/06/2018 100.00%
  5 Smile Smile 10:00 08/07/2018 100.00%
  6 Thúy Hằng Thúy Hằng 11:19 11/10/2018 100.00%
  7 Tuong Nhi Tuong Nhi 16:12 19/09/2018 100.00%
  8 Smile Smile 17:09 13/07/2018 100.00%
  9 đào thị hân đào thị hân 23:06 24/11/2018 100.00%
  10 Lai Bui Lai Bui 11:50 18/09/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.