ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 3

ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 3

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: 40 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Đặng Lệ Thủy Đặng Lệ Thủy 14:27 29/06/2018 100.00%
  2 Thom Nguyen Thom Nguyen 22:36 18/01/2018 100.00%
  3 Nấu Nấu 21:57 04/01/2018 100.00%
  4 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 08:49 16/06/2018 100.00%
  5 Nguyễn Phượng Nguyễn Phượng 01:03 26/01/2018 100.00%
  6 Phạm Hương Phạm Hương 17:09 13/07/2018 100.00%
  7 Nguyễn Thị Quyền Nguyễn Thị Quyền 16:59 14/07/2018 100.00%
  8 Phạm Hương Phạm Hương 10:00 08/07/2018 100.00%
  9 Thom Nguyen Thom Nguyen 21:23 02/02/2018 97.50%
  10 Patrick Vo Patrick Vo 13:36 29/05/2018 97.50%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.