ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 1

40 câu 40 phút

Trạng thái:

ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 1

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thom Nguyen

Thom Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 10

Thom Nguyen

Thom Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 3

Do Thi Huong

Do Thi Huong

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 14

 • 04

  Vũ Thị Ngân

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 202 phút

 • 05

  Linh Khánh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 230 phút

 • 06

  Linh Khánh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 243 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan