ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 1

ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 1

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: 40 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 08:04 19/07/2018 100.00%
  2 Thom Nguyen Thom Nguyen 22:09 02/02/2018 100.00%
  3 Do Thi Huong Do Thi Huong 15:52 26/04/2018 100.00%
  4 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 16:11 02/07/2018 100.00%
  5 Thom Nguyen Thom Nguyen 23:27 25/01/2018 100.00%
  6 Phạm Hương Phạm Hương 15:59 13/07/2018 100.00%
  7 Phạm Hương Phạm Hương 09:45 08/07/2018 100.00%
  8 Đặng Lệ Thủy Đặng Lệ Thủy 14:28 25/06/2018 100.00%
  9 Phạm Hương Phạm Hương 23:22 22/05/2018 97.50%
  10 minh minh 13:34 02/07/2018 97.50%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.