1. ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 1


  ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 1

  Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

  Thời gian làm bài: 40 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thom Nguyen Thom Nguyen 22:09 02/02/2018 100.00%
  2 Thom Nguyen Thom Nguyen 23:27 25/01/2018 100.00%
  3 Do Thi Huong Do Thi Huong 15:52 26/04/2018 100.00%
  4 Vũ Thị Ngân Vũ Thị Ngân 16:47 05/09/2018 100.00%
  5 Van Thi Thu Trang Van Thi Thu Trang 17:24 24/07/2018 100.00%
  6 đào thị hân đào thị hân 22:41 24/11/2018 100.00%
  7 Smile Smile 15:59 13/07/2018 100.00%
  8 Ngọc Diễm Ngọc Diễm 14:10 25/10/2018 100.00%
  9 đào thị hân đào thị hân 08:35 24/11/2018 100.00%
  10 Van Thi Thu Trang Van Thi Thu Trang 15:06 25/07/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.