ISTQB foundation sample exam 2018 by Ta Thi Thinh

Sample exam 2018.

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học và thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: 60 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Đặng Lệ Thủy Đặng Lệ Thủy 16:00 10/07/2018 100.00%
  2 Phạm Hương Phạm Hương 09:00 01/07/2018 100.00%
  3 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 08:52 21/07/2018 100.00%
  4 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 08:22 14/07/2018 100.00%
  5 Phạm Hương Phạm Hương 20:23 24/06/2018 100.00%
  6 Phạm Hương Phạm Hương 07:47 08/07/2018 100.00%
  7 dinh thi nguyet dinh thi nguyet 07:33 12/05/2018 100.00%
  8 Phạm Hương Phạm Hương 08:47 01/07/2018 97.50%
  9 Phạm Hương Phạm Hương 08:54 01/07/2018 97.50%
  10 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 08:01 11/07/2018 97.50%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.