ISTQB foundation sample exam 2018 by Ta Thi Thinh


Sample exam 2018.

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học và thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Em Là Gió Em Là Gió 00:00:00 05:45 22/09/2018 100.00%
  2 Phạm Hương Phạm Hương 00:03:41 07:47 08/07/2018 100.00%
  3 Phạm Hương Phạm Hương 00:04:14 20:23 24/06/2018 100.00%
  4 minh minh 00:04:30 23:22 26/07/2018 100.00%
  5 Chúc Chúc 00:04:30 15:24 22/08/2018 100.00%
  6 Phạm Hương Phạm Hương 00:05:36 09:00 01/07/2018 100.00%
  7 Dinh Huong Dinh Huong 00:06:39 00:29 23/07/2018 100.00%
  8 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 00:06:50 08:22 14/07/2018 100.00%
  9 Okman Okman 00:09:47 00:27 28/07/2018 100.00%
  10 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 00:10:19 08:52 21/07/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.