1. ISTQB foundation sample exam 2018 by Ta Thi Thinh


  Sample exam 2018.

  Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học và thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Em Là Gió Em Là Gió 05:45 22/09/2018 100.00%
  2 Thúy Hằng Thúy Hằng 09:30 06/10/2018 100.00%
  3 Thúy Hằng Thúy Hằng 22:50 06/10/2018 100.00%
  4 Bui Thi Ngoc Bich Bui Thi Ngoc Bich 03:17 13/10/2018 100.00%
  5 Smile Smile 07:47 08/07/2018 100.00%
  6 Smile Smile 20:23 24/06/2018 100.00%
  7 minh minh 23:22 26/07/2018 100.00%
  8 Chúc Chúc 15:24 22/08/2018 100.00%
  9 Smile Smile 09:00 01/07/2018 100.00%
  10 Dinh Huong Dinh Huong 00:29 23/07/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.