ISTQB foundation sample exam 2018 by Ta Thi Thinh

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Sample exam 2018.

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học và thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Tham khảo: http://www.davidtangness.com/journal/2014/9/16/istqb-certification-practice-example-exam

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Em Là Gió

Em Là Gió

HẠNG

2

Số điểm 100%

Em Là Gió

Em Là Gió

HẠNG

1

Số điểm 100%

Em Là Gió

Em Là Gió

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Em Là Gió

  Số điểm: 100%

 • 05

  Thúy Hằng

  Số điểm: 100%

 • 06

  Thúy Hằng

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan