ISTQB Foundation level_Reference ASTQB 2016 Sample exam 1

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Tham khảo đề 2016 exam 1 của ASTQB

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Sơn

Sơn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Sơn

Sơn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Sơn

Sơn

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Sơn

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nguyễn Thêu

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nguyễn Thêu

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan