ISTQB foundation level_ Reference_ ASTQB 2018 sample exam 2

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Tham khảo đề ASTQB 2018 sample exam 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Quân

Lê Quân

HẠNG

2

Số điểm 100%

Lê Quân

Lê Quân

HẠNG

1

Số điểm 100%

Lê Quân

Lê Quân

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Lê Quân

  Số điểm: 100%

 • 05

  La Ngoc Anh

  Số điểm: 100%

 • 06

  La Ngoc Anh

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan