ISTQB foundation level- Examination 7

40 câu 60 phút

Trạng thái:

Đề thi được xây dựng bởi QRS, liên hệ tư vấn skype: ta.thinh0204, gmail: thinhtt0204@gmail.com

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nắngg Hạ

Nắngg Hạ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:39

Nắngg Hạ

Nắngg Hạ

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:26

Hien Nguyen

Hien Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:52

 • 04

  Nắngg Hạ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:32

 • 05

  Hien Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:04:08

 • 06

  Ngọc Ngà

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:04:14

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan