ISTQB foundation level - chapter 4 - Test techniques part 2

22 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

TP

TP

HẠNG

2

Số điểm 95.45%

Thời gian làm 0

Trang Nguyen

Trang Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 95.45%

Thời gian làm 0

Dinh Pham

Dinh Pham

HẠNG

3

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 0

 • 04

  Hành Hoa

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 0 phút

 • 05

  Ngoc Trieu

  Số điểm: 86.36%

  Thời gian làm: 0 phút

 • 06

  Nguyễn Thêu

  Số điểm: 81.82%

  Thời gian làm: 0 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan