ISTQB Foundation level_ Chapter 1 question and answers

24 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề thi được tạo bởi trung tâm QRS chuyền đào tạo các khóa học tester/ QA, liên hệ học các khóa testing với chị Tạ Thị Thinh qua skype: ta.thinh0204, email: thinhtt0204@gmail.com

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

catmun

catmun

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:22:20

Trang Nguyễn

Trang Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:04

Tam Phan

Tam Phan

HẠNG

3

Số điểm 95.83%

Thời gian làm 00:02:37

 • 04

  Trang Nguyễn

  Số điểm: 95.83%

  Thời gian làm: 00:03:18

 • 05

  Trang Nguyễn

  Số điểm: 95.83%

  Thời gian làm: 00:03:59

 • 06

  Tam Phan

  Số điểm: 95.83%

  Thời gian làm: 00:04:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan