ISTQB foundation level 2020- Chapter 6 questions and answers

17 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề thi được tạo bởi trung tâm QRS- Tạ Thị Thinh

Liên hệ học hoặc tư vấn: skype ta.thinh0204, sdt 0986775464, email thinhtt0204@gmail.com

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Snowred

Snowred

HẠNG

2

Số điểm 100%

Snowred

Snowred

HẠNG

1

Số điểm 100%

Snowred

Snowred

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Snowred

  Số điểm: 100%

 • 05

  Snowred

  Số điểm: 100%

 • 06

  Snowred

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan