ISTQB Foundation level 2020- Chapter 5 questions and answers

41 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề thi được tạo bởi trung tâm QRS- Tạ Thị Thinh

Liên hệ học hoặc tư vấn: skype ta.thinh0204, sdt 0986775464, email thinhtt0204@gmail.com

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tạ Thị Thinh

Tạ Thị Thinh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Tạ Thị Thinh

Tạ Thị Thinh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Tạ Thị Thinh

Tạ Thị Thinh

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Tạ Thị Thinh

  Số điểm: 100%

 • 05

  Linh Khánh

  Số điểm: 100%

 • 06

  Linh Khánh

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan