ISTQB foundation level 2018_Sample exam C from ISTQB

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Tham khảo đề C của istqb.org

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huyen Ngo Thuy

Huyen Ngo Thuy

HẠNG

2

Số điểm 27.50%

Thời gian làm 00:00:00

La Ngoc Anh

La Ngoc Anh

HẠNG

1

Số điểm 62.50%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyen Yen

Nguyen Yen

HẠNG

3

Số điểm 22.50%

Thời gian làm 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan