ISTQB foundation level 2018_Sample exam C from ISTQB

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Tham khảo đề C của istqb.org

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thi Vu

Thi Vu

HẠNG

2

Số điểm 100%

TÚ TÚ LÝ

TÚ TÚ LÝ

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nắngg Hạ

Nắngg Hạ

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Huyền Lê

  Số điểm: 100%

 • 05

  Lan Anh Hoàng Thị

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nắngg Hạ

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan