ISTQB foundation level 2018_Sample exam B from ISTQB

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Sample Exam – Answers ISTQB® Certified Tester Syllabus Foundation Level Exam ID: B Version 1.1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Dai Minh

Nguyen Dai Minh

HẠNG

2

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:00:00

La Ngoc Anh

La Ngoc Anh

HẠNG

1

Số điểm 54.05%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyen Dai Minh

Nguyen Dai Minh

HẠNG

3

Số điểm 12.50%

Thời gian làm 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan