ISTQB foundation level 2018_Examination 14 questions and answers

39 câu 60 phút

Trạng thái:

Đề thi được tạo bởi QRS, liên hệ học ISTQB foundation và ISTQB advanced qua email thinhtt0204@gmail.com và skype ta.thinh0204

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vũ Kim Dung

Vũ Kim Dung

HẠNG

2

Số điểm 97.44%

Thời gian làm 00:06:56

Xuân Thu

Xuân Thu

HẠNG

1

Số điểm 97.44%

Thời gian làm 00:05:23

Phương Nụ

Phương Nụ

HẠNG

3

Số điểm 97.44%

Thời gian làm 00:07:31

 • 04

  ngọc nguyễn

  Số điểm: 94.87%

  Thời gian làm: 00:08:08

 • 05

  nan co

  Số điểm: 94.87%

  Thời gian làm: 00:15:24

 • 06

  yến nguyễn

  Số điểm: 92.31%

  Thời gian làm: 00:04:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan