ISTQB Foundation level 2018_Chapter 4 questions and answers

34 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Liên hệ học istqb online và offline với Ms Thinh qua skype ta.thinh0204

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thi Vu

Thi Vu

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Thi Vu

Thi Vu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Thi Vu

Thi Vu

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Thi Vu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Thi Vu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Thi Vu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan