ISTQB foundation level 2018_Chapter 2_Practices_Part3

14 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Liên hệ học istqb online hoặc offline qua skype: ta.thinh0204

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nắngg Hạ

Nắngg Hạ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Nắngg Hạ

Nắngg Hạ

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Nắngg Hạ

Nắngg Hạ

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Hoàng Thủy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:57

 • 05

  Nguyễn Quỳnh Nga

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:04:00

 • 06

  Quynh Trinh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:07:26

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan