ISTQB Foundation level 2018_Chapter 2 questions and answers

20 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề được tạo bởi Tạ Thị Thinh, dạy tại Trung tâm QRS chuyên đào tạo các khóa testing cơ bản và nâng cao, liên hệ email: thinhtt0204, skype ta.thinh0204

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Thủy

Hoàng Thủy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:39

Tươi KangChul

Tươi KangChul

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:29

Hoàng Thủy

Hoàng Thủy

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:41

 • 04

  Hoàng Thủy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:52

 • 05

  Nguyễn Thị Thu Hải

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:17

 • 06

  Văn Nguyễn Thị

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:06:48

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan