ISTQB foundation level 2018_ Reference ASTQB examination 1

38 câu Không giới hạn

Trạng thái:

De C cua trang astqb.org examination 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhung Hoang

Nhung Hoang

HẠNG

2

Số điểm 100%

Snowred

Snowred

HẠNG

1

Số điểm 100%

Tran Duc Vinh

Tran Duc Vinh

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Huyền Lê

  Số điểm: 100%

 • 05

  Quyen Nguyen

  Số điểm: 100%

 • 06

  Huyền Lê

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan