ISTQB foundation level 20 Reference ISTQB Sample Examination A

40 câu 90 phút

Trạng thái:

Được tạo bởi Ta Thi Thinh- gv dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced level

refer istqb.org sample examination A

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tuong Nhi

Tuong Nhi

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:37

Tuong Nhi

Tuong Nhi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:37

Tuong Nhi

Tuong Nhi

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:37

  • 04

    Tuong Nhi

    Số điểm: 100%

    Thời gian làm: 00:02:37

  • 05

    mai nhi

    Số điểm: 100%

    Thời gian làm: 00:05:43

  • 06

    mai nhi

    Số điểm: 100%

    Thời gian làm: 00:05:43

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan