ISTQB foundation leve 2018_Chapter 3 questions and answers

16 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thi Dung

Lê Thi Dung

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Yếnはち

Yếnはち

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

La Ngoc Anh

La Ngoc Anh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  NGUYỄN THÀNH HỘI

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  pham thithu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Snowred

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan