ISTQB foundation examination 2018


Được tạo bởi Ta Thi Thinh- gv dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced level

Thời gian làm bài: 90 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tuong Nhi Tuong Nhi 00:02:37 13:55 20/09/2018 100.00%
  2 Em Là Gió Em Là Gió 00:07:06 15:42 18/09/2018 100.00%
  3 tram anh Bui tram anh Bui 00:07:12 23:54 26/07/2018 100.00%
  4 Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Hồng Nhung 00:08:40 21:19 26/07/2018 100.00%
  5 Tú Nguyễn Tú Nguyễn 00:10:00 15:26 26/08/2018 100.00%
  6 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 00:13:59 08:15 13/07/2018 100.00%
  7 minh minh 00:14:27 12:54 12/07/2018 100.00%
  8 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 00:15:51 07:52 27/07/2018 100.00%
  9 Đặng Lệ Thủy Đặng Lệ Thủy 01:22:42 11:53 03/07/2018 100.00%
  10 Duyên Duyên 00:05:00 16:42 02/07/2018 97.50%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.