1. ISTQB foundation examination 2018


  Được tạo bởi Ta Thi Thinh- gv dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced level

  Thời gian làm bài: 90 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tuong Nhi Tuong Nhi 13:55 20/09/2018 100.00%
  2 mai nhi mai nhi 06:22 04/12/2018 100.00%
  3 Em Là Gió Em Là Gió 15:42 18/09/2018 100.00%
  4 tram anh Bui tram anh Bui 23:54 26/07/2018 100.00%
  5 Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Hồng Nhung 21:19 26/07/2018 100.00%
  6 Tú Nguyễn Tú Nguyễn 15:26 26/08/2018 100.00%
  7 Bichngoc Do Bichngoc Do 22:38 30/09/2018 100.00%
  8 Trang Ngoc Trang Ngoc 14:54 08/10/2018 100.00%
  9 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 08:15 13/07/2018 100.00%
  10 minh minh 12:54 12/07/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.