ISTQB foundation examination 2018

Được tạo bởi Ta Thi Thinh- gv dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced level

Thời gian làm bài: 90 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 minh minh 12:54 12/07/2018 100.00%
  2 Đặng Lệ Thủy Đặng Lệ Thủy 11:53 03/07/2018 100.00%
  3 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 08:15 13/07/2018 100.00%
  4 Duyên Duyên 16:42 02/07/2018 97.50%
  5 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 13:16 04/07/2018 97.50%
  6 Nguyễn Hà Nguyễn Hà 21:43 04/07/2018 97.50%
  7 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 07:45 10/07/2018 95.00%
  8 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 09:35 03/07/2018 80.00%
  9 Okman Okman 19:50 17/07/2018 77.50%
  10 minh minh 06:42 12/07/2018 77.50%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.