ISTQB foundation 2020_Chapter 5 questions and answers

30 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề được tạo bởi chị Tạ Thị Thinh, liên hệ học và ôn thi istqb foundation và advanced qua skype ta.thinh0204, email thinhtt0204@gmail.com

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thi Anh Nguyet Nguyen

Thi Anh Nguyet Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Huệ Hoàng

Huệ Hoàng

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phùng Huyền

Phùng Huyền

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Dung Ngô

  Số điểm: 100%

 • 05

  Quyên Đinh

  Số điểm: 100%

 • 06

  Hoi Tran

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan